• Sterowanie domem głosowo z zegarka

  lg-g-watch-r-angle

  Artykuł dotyczy urządzenia NeTV, które po wpięciu na kablu HDMI pomiędzy dekoderem a TV umożliwia :
  – wyświetlanie komunikatów na pasku
  – wyświetlanie dowolnych komunikatów
  – wyświetlanie stron internetowych
  – wyświetlanie animacji GIF

  Przykład zastosowania :

  Urządzenie :

  http://www.adafruit.com/product/609

  Dokumentacja :
  Na poniższej stronce wybieramy z menu Documentation
  http://www.kosagi.com/blog/

  Polecenia wysyłane po HTTP

  Wyświetlenie stronki na TV. W tym przypadku specjalnie przygotowana stronka z pogodą

  20140913_141752_resized

  http://192.168.0.21/bridge?cmd=seturl&value=http://dom.lic.pl/tv/tv.php

  Ostrzeżenia w narożniku ekranu z Antistorm.eu

  20140913_141110_resized

  http://dom.lic.pl/tv/antistorm.html
  Podejrzyjcie sobie źródło tej stronki. Wystarczy podmienić ID swojego miasta.

  Wyświetlenie przewijającego się na dole ekranu napisu

  http://192.168.0.21/bridge?cmd=tickerevent&message=TEKST_DO_WYSWIETLENIA&title=.&type=sms&level=high&image=http://dom.lic.pl/phone.png

  Jak to wysłać z HC2 :

  HC2 = Net.FHttp("192.168.0.21");
  dane, status = HC2:GET("/bridge?cmd=seturl&value=http://dom.lic.pl/tv/tv.html");

  Napisy
  Jak zrobić fajne napisy :
  Ze względu na to że fajne czcionki muszą być załadowane po stronie przeglądarki to jest z tym trochę problem. Obszedłem to w ten sposób że napisałem sobie skrypt PHP , który generuje mi plik graficzny z napisem.

  <?php
  // Skrypt tworzy plik graficzny z tekstem, który podajemy jako parametr
  // Użycie : /obraz.php?tresc=napis%20do%20wyswietlenia

  $tresc = $_GET['tresc'];
  $im = imagecreatetruecolor(840, 180);
  imagesavealpha($im, true);
  imagealphablending($im, false);
  $white = imagecolorallocatealpha($im, 255, 255, 255, 127);
  imagefill($im, 0, 0, $white);
  $text_color = imagecolorallocate($im, 204, 255, 51);
  $font = 'SciFied2002Ultra.ttf';
  imagettftext($im, 50, 0, 151, 151, $text_color, $font, $tresc);
  header('Content-Type: image/png');
  imagepng($im);
  imagedestroy($im);
  ?>

  Przykład :
  http://dom.lic.pl/tv/obraz.php?tresc=Lazienka%208C

  Zauważcie że to jest plik graficzny. Przezroczystość uzyskujemy dzięki zastosowaniu białego tła. Skrypt przyjmuje jeden parametr w postaci tekstu. Gdyby się uprzeć to można by zrobić więcej parametrów (kolor, czcionka, wielkość itd..)

  Przewijanie zrealizowałem dodając w kodzie HTML tag <marquee>
  Zauważcie że przewija się plik graficzny.

  Kamery
  Ze względu na to że nie doszedłem do tego jak streamować obraz wprost z MJPG to obszedłem to wyświetlając JPG.
  Można oczywiście wygenerować sobie w PHP animowanego GIF-a z kilkoma sekundami sekwencji. Pliki JPG pobieram z programu IP CAM Viewer bo tam mam wszystkie kamery w jednym miejscu i nie muszę się przejmować ścieżkami do kamer.
  Kwestię odświeżania każdy ustawia sobie tak jak mu pasuje.

  Hardware – wejścia, wyjścia, pwm
  Jak ktoś lubi lutować to płytka wyposażona jest w wyjścia i wejścia oraz pwm, którymi można sterować przez API.

  Przykładowe sterowanie można podejrzeć na swoim NeTV pod adresem :

  http://192.168.0.21/html_motor/

  Categories: Inteligentny dom

  Tagi: , , , , , , ,

  Comments are currently closed.