• Dni wolne od pracy w Inteligentnym domu

  fibaro

  Niemałym kłopotem w moim inteligentnym domu są dni wolne ustawowo od pracy które przypadają od poniedziałku do piątku. Wtedy niepotrzebnie rano otwierają się rolety (a mógłbym pospać dłużej), niepotrzebnie odzywa się budzik czy zmienia program ogrzewania. Postanowiłem coś z tym zrobić tak żeby mój dom wiedział o tym że jest dzień wolny. Opracowałem więc scenę która to w odpowiedni sposób wylicza.

  Scena sprawdza, czy dzisiaj mamy dzień roboczy czy wolny i wstawia do zmiennej globalnej wartość 1 jeśli wolny lub 0 jeśli dzień pracujący.
  Dzień wolny to : soboty, niedziele, dni ustawowo wolne w tym ruchome „lany poniedziałek” i „boże ciało”. Scena uruchamia się sama, codziennie o godzinie 00:01.
  Można to wykorzystać później w scenach bloczkowych.
  Przed uruchomieniem sceny należy założyć zmienną globalną o nazwie : „dzien_wolny”

   

   

  --[[
  %% autostart
  %% properties
  %% globals
  --]]

  local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
  if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
  while true do

  local currentDate = os.date("*t");
  local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
  if (
  ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:01") )
  )
  then
  wolny=0
  rok=os.date("%Y")
  zm = (rok % 19) + 1
  c = math.floor(rok/400) + math.floor(8*(math.floor(rok/100)+11)/25) - math.floor(rok/100)
  s = (11 * zm + c) % 30
  if (s < 0) then s = s + 30 end pfm = os.time{year=rok, month=4, day=19} - s * 24 * 60 * 60 if (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=19}) then pfm = pfm - 24 * 60 * 60 elseif (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=18} and zm > 11) then
  pfm = pfm - 24 * 60 * 60
  end
  niedz = pfm + (7 - tonumber(os.date("%w", pfm))) * 24 * 60 * 60
  poniedz = niedz + 1 * 24 * 60 * 60
  bozec = niedz + 60 * 24 * 60 * 60

  wielkanoc = os.date("%m", niedz)..os.date("%d", niedz)
  lanyponiedz= os.date("%m", poniedz)..os.date("%d", poniedz)
  bozecialo= os.date("%m", bozec)..os.date("%d", bozec)

  t= {"0101","0106","0501","0503","0815","1101","1111","1225","1226"}

  table.insert(t,lanyponiedz)
  table.insert(t,bozecialo)

  data= tostring(os.date("%m%d"))
  fibaro:debug(data)
  for a, b in pairs(t) do
  if data==b then
  wolny = 1
  end
  end

  local dzis = os.date("*t");
  if (dzis.wday == 1 or dzis.wday == 7) or wolny == 1 then
  fibaro:debug("Dzień wolny : TAK")
  fibaro:setGlobal("dzien_wolny",1)
  else
  fibaro:debug("Dzień wolny : NIE")
  fibaro:setGlobal("dzien_wolny",0)
  end

  end

  fibaro:sleep(60*1000);
  end
  else

  local currentDate = os.date("*t");
  local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
  if (
  startSource["type"] == "other"
  )
  then
  wolny=0
  rok=os.date("%Y")
  zm = (rok % 19) + 1
  c = math.floor(rok/400) + math.floor(8*(math.floor(rok/100)+11)/25) - math.floor(rok/100)
  s = (11 * zm + c) % 30
  if (s < 0) then s = s + 30 end pfm = os.time{year=rok, month=4, day=19} - s * 24 * 60 * 60 if (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=19}) then pfm = pfm - 24 * 60 * 60 elseif (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=18} and zm > 11) then
  pfm = pfm - 24 * 60 * 60
  end
  niedz = pfm + (7 - tonumber(os.date("%w", pfm))) * 24 * 60 * 60
  poniedz = niedz + 1 * 24 * 60 * 60
  bozec = niedz + 60 * 24 * 60 * 60

  wielkanoc = os.date("%m", niedz)..os.date("%d", niedz)
  lanyponiedz= os.date("%m", poniedz)..os.date("%d", poniedz)
  bozecialo= os.date("%m", bozec)..os.date("%d", bozec)

  t= {"0101","0106","0501","0503","0815","1101","1111","1225","1226"}

  table.insert(t,lanyponiedz)
  table.insert(t,bozecialo)

  data= tostring(os.date("%m%d"))
  fibaro:debug(data)
  for a, b in pairs(t) do
  if data==b then
  wolny = 1
  end
  end

  local dzis = os.date("*t");
  if (dzis.wday == 1 or dzis.wday == 7) or wolny == 1 then
  fibaro:debug("Dzień wolny : TAK")
  fibaro:setGlobal("dzien_wolny",1)
  else
  fibaro:debug("Dzień wolny : NIE")
  fibaro:setGlobal("dzien_wolny",0)
  end

  end

  end

  Categories: Inteligentny dom

  Tagi: ,

  Comments are currently closed.